EASYS Electronics | Propagačné video

Obrázok projektu

EASYS Electronics

Propagačné video

S klientom EASYS Electronics spolupracujeme niekoľko rokov na internom a externom obsahu pre ich potreby. Tvorili sme im niekoľko várok interný dokumentačných videí počas rekonštrukcií, fotografie pre účely prezentácií ako aj produktové fotografie. Taktiež sme im vytvorili propagačné firemné video, v ktorom potrebovali ich zákazníkom ukázať vynovené pracovné postupy, všeobecne zväčšené kapacity a nové technológie, ktoré zaviedli do ich výrobného procesu.